Prodej ryb

Aktuální nabídku ryb najdete na www.prodejrybcb.cz

Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o nákup ryb pro kuchyňské zpracovaní jsme se rozhodli vyjít těmto lidem vstříc. V sídle naší organizace tak prodáváme živé ryby (na přání zákazníka rybu také zpracujeme do požadované formy). Ryby určené k prodeji pocházejí z nadprodukce naší organizace, nebo jsou přímo opatřené za účelem prodeje. V žádném případě se tedy nejedná o ryby určené k vysazování do revírů. Prodej tak nebude mít za následek zhoršení kvality zarybňování našich revírů - ba právě naopak - peníze získané tímto prodejem umožní zkvalitnění péče o námi obhospodařované revíry.