Rybářský kroužek - České Budějovice

Vedoucí: Pavel Moravec

Místo:

  • v průběhu roku - přímo u vody 
  • přes zimu - v učebnách M-TES

Čas setkání:

  • každou středu od 17:00 hod.

Náplň kroužku:

    Velký důraz v tomto kroužku je kladen na praktické dovednosti, které děti získají přímo u vody. Seznámí se všemi rybolovnými technikami. Mohou si je vyzkoušet pod vedením zkušeného vedoucího přímo u řeky. Teoretické zkušenosti jsou jim předávány přímo při rybolovu. Získají tak mnoho správných návyků a naučí se správnému chování v přírodě. Za krajně nepříznivého počasí a v zimním období se v teplé učebně naučí rybářský řád a všechny potřebné náležitosti k získání rybářského lístku. Také získají přehled o tom jak se starat o rybářské revíry a produkci ryb.  Zpestřením je také návštěva rybochovného zařízení, kde vše uvidí v praxi. Teto rok jsme např. byli u výtěru štiky na líhni MO1 ČB.

     Vedoucím tohoto rybářského kroužku je Pavel Moravec. Rybaření se věnuje od svých 7 let. Od roku 2000 se věnuje závodní plavané a pravidelně sbírá dobrá umístění v 2 lize. Jeho oblíbenou technikou je muškaření, ale věnuje se také ostatním technikám rybolovu. Rybářské kroužky vede od roku 2009, pravidelně také působí jako vedoucí na dětském rybářském táboře.