MO 1 pro Vás nabízí dětské kroužky a tábory.

     Děti se zde naučí poznávat ryby, rostliny a vodní živočichy, chránit přírodu a v souladu s rybářským zákonem vykonávat rybářské právo. Rybářská legislativa je poměrně složitá a podle nového zákona o rybářství mají děti stejná práva a povinnosti jako dospělí členové. V rybářských kroužcích se toto vše naučí a také získají praktické dovednosti nutné pro tento sport. Naučí se navazovat háčky, sestavovat různé montáže a také jim zde budou předvedeny všechny způsoby rybolovu, které si vyzkouší v praxi.

     Pod naší místní organizací funguje hned několik rybářských kroužků o nichž se můžete více dozvědět v menu na pravé straně.

     V případě zajmu o účast v některém z rybářských kroužku nebo na rybářském táboře navštivte naší MO. Můžete se také přímo dostavit na příslušný rybářský kroužek nebo nás kontaktovat: 

Tel.:  387 425 967 
E-mail: info@rybaricb.cz