Zpráva hospodáře JčÚS ČRS

15.04.2014 13:28

Dne 24.3. se uskutečnila pracovní schůzka k hospodaření na revíru Vltava 24 s cílem vyhodnotit sezonu 2013 a naplánovat sezónu 2014.

Vyhodnocení sezóny 2013

V roce 2013 bylo prodáno 131 ročních a 312 denních povolenek. Celkové hospodaření je shrnuto v tabulce.

Položka

Cena Kč

Příjmy za prodané povolenky

633 200

Grant JčK na vysazení reofilních druhů

5 950

Celkem příjem

639 150

 

 

Provize za výdej povolenek

10 920

Režijní náklady (doprava ryb, ostraha revírů, značení, tisk a vyhodnocení povolenek)

70 657

Ryby

499 260

Celkem náklady

580 837

Výsledek

58 313

Ke kladnému výsledku došlo díky neočekávanému prodeji povolenek v závěru sezóny a ryby už nebylo možné ani vhodné na závěr sezóny vysadit. Na základě rozhodnutí výboru JčÚS ČRS bude tento kladný výsledek podobně jako v předchozích létech použit na zarybnění na začátku sezóny 2014 a také na zajištění plánovaného rozsahu zarybnění vzhledem k růstu ceny násad způsobené posílením Eura.

Vyhodnocení docházek a úlovků bylo provedeno z celkem 100 ročních a 99 denních povolenek, které byly odevzdány. V odevzdaných povolenkách bylo zaznamenáno 628 úlovků pstruhů a 2407 docházek, pokud bychom podle odevzdaných povolenek odhadli i docházky a úlovky v neodevzdaných povolenkách, můžeme mluvit o 861 ks pstruhů 3335 docházkách. Sezónu lze tedy i přes červnovou povodeň, která zřejmě vypláchla zbytky jarního zarybnění včetně trofejních potočáků hodnotit z hlediska dosažených úlovků a docházek jako úspěšnou, která se výrazně nelišila od sezón předchozích. Pocitově však nebylo braní ryb na stejné úrovni, vysazené ryby byly méně aktivní. Jednu dávku ryb 600 kg na začátku července bylo nutné z technických důvodů vysadit přímo z auta na pět míst v Boršově a tím došlo ke snížení zarybnění v dolních částech revíru. Byly vysazeny ryby o relativně větší kusové hmotnosti, na závěr pak bylo zarybnění doplněno o ryby o hmotnosti 0,35-0,4 kg, což se nesetkalo se stoprocentně kladnou odezvou. K tomu je třeba učinit opatření.

Plán na sezónu 2014

V závěru roku 2013 bylo uskutečněno několik jednání s držiteli povolenek. Z těchto jednání bylo učiněno několik závěrů:

1)      Ve vysazení budou preferovány ryby o hmotnosti 0,75 – 1,2 kg (40 – 50 cm), které jsou již dostatečně velké, a zároveň je ještě přijatelná cena za 1 kus. Dále tyto ryby jsou dle zkušenosti nejvíce aktivní. Tyto ryby budou doplněny o trofejní ryby.

2)      Ryby budou kromě počátečního zarybnění před zahájením na úrovni 600 kg vysazovány v dávkách po 300 kg, a pokud to bude možné vždy z raftu. Ryby budou rozváženy po celém revíru včetně úseku pod opravovaným jezem v Plané. První zarybnění 600 kg proběhne dne 14.4., druhé  300 kg pak 28.4.2014.

3)      Bude zahájeno jednání o převedení na revír mimopstruhový se stejným režimem, který umožní celoroční rybolov a také prodloužení denní doby lovu, zejména to bude opatrné v dubnu. Změna ovlivní podmínky pro přívlač, ale to bude kompenzováno lovem muškařením. Bude navrženo zvýšení ceny povolenky na 5000 Kč za roční a 500 Kč za denní s cílem získat více prostředků na celoroční servis. Oba tyto návrhy byly již předběžně představeny výboru JčÚS ČRS. Následně budou projednány na hospodářském odboru JčÚS ČRS a pokud budou definitivně schváleny na jednání výboru JčÚS ČRS v červnu 2014, bude zahájeno jednání s Krajským úřadem Jč Kraje.

Věříme, že se v letošním roce opět podaří zajistit kvalitní rybolov

Milan Hladík, hospodář JčÚS ČRS