zápis ze schůzky JČÚS a MO 1 ČB

04.01.2015 11:42

Dne 3.12. 2014 proběhla schůzka zástupců JčÚS ČRS a MO ČRS ČB 1 k hospodaření na revíru Vltava 24

Přítomni: J. Štěpán, M. Hladík, J. Marek, L. Šváb, M. Erhart, M. Zimandl, P. Moravec

Cílem schůzky bylo vyhodnocení sezóny 2014 a naplánování sezóny 2015

1)      Informaci o zarybnění a průběhu financování připravil J.Marek ve spolupráci s M. Zimandlem. Celkem bylo vysazeno 3 770 kg ryb a hospodaření na revíru stálo 594 729 Kč (podrobné údaje viz tabulka níže)

-          Kvalita rybolovu byla i přes vyšší náklady na zarybnění a péči o revír (vysazování pouze z raftu) za očekáváním, vyzdvihnout lze jarní měsíce a závěr sezóny.

-          Oproti očekávání poklesl prodej povolenek, o možných důvodech lze spekulovat, ale mezi možné příčiny patří stav spodní části revíru (viz níže), díky kterému se velký rybářský tlak koncentroval do horní části revíru. Na vině mohly být také dostatečně zarybněné ostatní revíry z rozpočtu MS v muškaření, takže rybáři si mohli zachytat velké pstruhy v rámci územní povolenky. V letních měsících byla po dlouhou dobu kalná voda, která znesnadňovala rybaření.

-          Přibližně o 21 000 Kč vzrostly režijní náklady, neboť bylo všech 12 termínů vysazení realizováno z raftu a dále pro ryby bylo nutné jezdit do Benešova nad Černou, jelikož Pstruhařství Kaplice mělo stále omezený provoz. Také vzrostly náklady na vysazené ryby, jelikož většina násady patřila do vyšší cenové kategorie a byl dodržen plán ohledně hmotnosti násad. Z těchto důvodů skončilo poprvé v historii hospodaření revíru ve ztrátě celkem 60 641 Kč a ztráta bude postupně uhrazena v příštím roce.

-          V rámci činnosti rybářské stráže bylo vykonáno 553 pochůzek (558 hodin) a provedeno 343 kontrol rybářů. U vody byl nalezen 2x nastražený prut, jeden pytlák byl zadržen a byly zadrženy 2 povolenky. První hříšník lovil u železničního mostu na položenou s nastraženou žížalou a druhý odnesl od vody pstruha duhového 50 cm a nezapsal ho do povolenky k lovu. 

-          V podzimních měsících bylo vysazeno nad plán celkem 550 kg ryb jako předrybnění pro rok 2015, kdy je možné lovit od 1.1.2015.

 

 Hospodaření na revíru Vltava 24 v roce 2014 

počet

cena

celkem Kč

Příjmy

Povolenky jednodenní

235

100

   82 250   

 

Povolenky roční

100

400

     400 000   

 

grant KÚ

 

 

       1 750   

 

zisk předešlý rok

 

 

        58 313   

 

celkem příjem

 

 

          542 313   

Výdaje

režie

 

 

       99 609   

 

zarybnění

 

 

      503 345   

 

celkem

 

 

      602 954   

Výsledek

 

 

 

-       60 641   

 

Přehled zarybnění v roce 2014 – červeně předrybnění pro rok 2015

datum

Pd4

Pd3

Po4

Si

podoustev

celkem kg

14.4

300

200

 

100

 

600

27.4

100

100

20

 

 

220

16.5

150

150

 

 

 

300

17.6

150

150

 

 

 

300

7.7

150

150

 

 

 

300

7.8

150

150

 

 

 

300

25.8

 

300

 

 

 

300

8.9

 

300

 

 

 

300

19.9

 

300

 

 

 

300

12.10

 

 

 

 

1000 ks

0

13.10

300

 

 

 

 

300

7.11

300

 

 

 

 

300

25.11

250

 

 

 

 

250

celkem

1850

1800

20

100

0

3770

 

2)      Byla podána informace o přípravě sezóny 2015

-          Jsou připraveny bližší podmínky, byly zveřejněny již v průběhu listopadu na internetových stránkách, bylo nutné přesně definovat možnost „přívlače“, které je terminologií české legislativy nazýváno „lovem muškařením“. I když se na internetových stránkách kolem nových bližších podmínek rozpoutala diskuze zejména ze strany vyznavačů přívlače, doufáme, že pozitivních ohlasů bude více než negativních. Hlavními pozitivy jsou prodloužení sezóny a denní doby lovu, právě jarní a podzimní chytání patří k nejlepším v roce.

-          Cena povolenek byla ponechána jako v roce 2014, možná to byla chyba, jelikož jsme o ceně rozhodovali na základě neúplných podkladů ohledně hospodaření v roce 2014 a také pod dojmem nepříliš vydařené sezóny. Vzhledem k vyšším režijním nákladům a cenám ryb bude nezbytné cenu zvýšit od roku 2016.

-          Jsou vytištěny roční povolenky na rok 2015 a bližší podmínky a zájemci si je již nyní mohou koupit

 

3)      Organizace sezóny 2015

-          Díky předrybnění je v revíru dostatek pěkných ryb, první nové zarybnění se dá očekávat na přelomu března a dubna dle klimatických podmínek a dostupnosti násady.

-          Podrobně byla řešena péče o revír a kondice vysazených ryb. M. Zimandl zkusí zajistit prototyp vysazovací nádrže s větším ponorem z plastu, která by umožnila šetrnější manipulaci s rybami.

-          Právě manipulace s rybami byla důkladně diskutována a pečlivé vysazování z raftů zřejmě nemělo na kvalitu rybolovu efekt, ryby velmi často po vysazení neberou a potřebují více času na regeneraci a adaptaci. Na omezení manipulace bude brán velký zřetel, pokusíme se omezit manipulaci při vážení a také při vysazování. V letních měsících bude upuštěno od vysazování z raftu, což přinese i úsporu nákladů včetně kratší cesty, kdy již bude fungovat Pstruhařství Kaplice. Pstruhařství Kaplice se zaměřila na produkci násady o hmotnosti 0,75 – 1kg, která bude již příští rok dostupná a která v letošním roce v revíru chyběla díky jejímu nedostatku na trhu. Tím dojde k úspoře nákladů a také doufejme k zlepšení podmínek rybolovu – více ryb na stejnou hmotnost a také v lepší kvalitě s menší manipulací a stresem s převozu.

4)      Byla podána informace ohledně stavební činnosti na revíru

-          Nelegální vybagrování ve spodní části pod jezem v Plané u ČB řeší na podnět JčÚS ČRS a AOPK ČR Česká inspekce životního prostředí a Policie ČR, ale nedá se předpokládat, že by došlo k nápravě již během zimy nebo jara. Případ budeme dále sledovat, požadavkem je navrácení charakteru koryta do původního stavu

-          Pod železničním mostem v Boršově byl také nelegálně obnoven jez, který vzdouvá vodu v Boršově až po silniční most a dále brání migraci ryb z dolního úseku na trdliště v chráněné rybí oblasti a na zimoviště, věc je řešena s majitelem jezu a byla přislíbena náprava a obnovení průtočnosti profilu.

-          Připravuje se rekonstrukce železničního mostu v Boršově, omezení rybolovu by mělo být však pouze lokální

 

Zapsal: M. Hladík