Zápis do rybářských kroužků

10.09.2014 09:23

Ve středu 17.9 bude první informační schůzka rybářských kroužků v Domu Dětí a Mládeže. Budou zde představeni vedoucí všech rybářských kroužků a sděleny základní informace a čas konání těchto kroužků. Rovnou se lze na tyto kroužky zapsat. Schůzka je od 17.00 v areálu DDM.