ZÁJEM O KROUŽKY PRO DĚTI TĚŠÍ

27.04.2023 15:26
Tradiční součástí činnosti naší Místní organizace České Budějovice 1 je výchova dětí. Kroužky začínají po zápisu začátkem školního roku většinou v říjnu. A trvají do května, kdy už se děti často více musí podřídit zájmům rodiny a jezdí například více na chalupy. V jarní části však ještě stihnou rybařinu v praxi, zachytají si. Do té doby mají více teorie.
Dlouhodobý trend podpory práce s mládeží v naší MO České Budějovice 1 přináší své ovoce. V současné době máme v organizaci přes tři sta dětí, z toho sto padesát v kroužcích," uvedl vedoucí odboru mládeže v naší organizaci Vladimír Janoušek. V současném školním roce zahájilo činnost 15 kroužků, které vede 15 vedoucích. Naše MO ČB I podporuje vše i finančně. Spadá sem činnost kroužků, výplaty vedoucích a přidává i příspěvek na povolenky dětí z kroužků a na soutěže, které pro děti pořádáme. 
 
Nejdříve teorie
 
Každý rok v kroužku začínáme s dětmi rybářským řádem. Následuje poznávání základních druhů ryb a jejich životní prostředí, kde se rozlišují vody pstruhové a mimopstruhové. Dále se děti učí období od rozmnožování ryb po způsoby jejich lovu. Navazuje praktická výuka sestavení, navázání a seřízení udic na plavanou, položenou i přívlač. Máme i několik vedoucích, kteří se věnují na vysoké úrovni muškaření a mohou dětem přiblížit i tuto metodu lovu. Velmi důležitým bodem výuky v kroužku je zacházení s ulovenou rybou a chování v přírodě vůbec, upřesnil teoretickou náplň výuky v kroužcích Vladimír Janoušek.
 V říjnu poprvé svoláme přihlášené děti. Někdy je to však složité. Děti mají i pět kroužků a každý den jsou jinde. Stává se, že rybářský kroužek je v pozadí. Je to doplňkový kroužek. Bývalo to jinak. Ale jsme rádi, že můžeme pomoci dětem poznat i vodu a přírodu kolem ní. I když někdy na náš kroužek děti nemají tolik času, vysvětloval Vladimír Janoušek. 
Může srovnávat. Kroužkům začínajících rybářů se věnuje desítky let. A sype zážitky od vody z rukávu, jak se říká. Nejhorší je, když jdou děti chytat ryby, ale neuspějí. Pak jsou zklamané a zrazené. Vztah k rybaření získávají, když se jim povede nějakou rybu chytit. Kroužky naší MO České Budějovice 1 mohou k výuce využít některé místní revíry, kde se děti mohou učit rybařit bez povolenky, vždy s vedoucím kroužku. Na svazových vodách bez povolenky jinak děti chytat nemohou. 
 
 
Sázku narušil sumec
 
Když vypráví Vladimír Janoušek o rybaření, dobře se to poslouchá. Na táboře v Přední Výtoni v létě vyhlašujeme sázku, kdo nachytá více ryb. Zda děti společně na břehu, nebo vedoucí na lodi. Neprohráváme, naopak. Ale jednou jsme prohráli. Naše zakrmené místo navštívil sumec a ryby nám vyhnal. Když jsme to zjistili, vzal jsem prut na přívlač. Na druhé nahození sumec popadl návnadu a tahal nás v loďce k pobavení všech dětí na břehu po vodě sem a tam. Byla to pro diváky skvělá zábava. Sumec se přitom ani nepíchl. Držel návnadu v tlamě a vozil nás. Když ho to asi po pěti minutách přestalo bavit, návnadu pustil. Ale tehdy jsme právě sázku s dětmi prohráli. Měly vekou radost z naší jízdy i ze svého vítězství.
Stalo se, že osmiletý klučina, člen kroužku, chytil bolena o délce 82 centimetrů. Ale také děti nachytaly spousty velikých cejnů a dalších druhů ryb. Pak máme radost všichni. My jsme rádi, že se děti naučily chytat ryby, a děti mají radost, že jsou velkými rybáři. K tomu slouží naše kroužky a je dobře, že existují. Protože kromě rybaření se děti naučí mít vztah k přírodě. Pochopí, že je jí také třeba pomáhat a vážit si nejen ryb, ale i čisté vody nebo rostoucích stromů kolem řek i rybníků.