Výroční členská schůze

16.02.2015 10:11

   Věříme, že máte zájem o dění v naší MO ČRS a proto Vás srdečně zveme na VČS, která se koná v prostorách firmy VAK a.s. ulice Boženy Němcové v Českých Budějovicích dne 14. Března 2015 od 8:30 hodin s tímto programem:

  1. Zahájení
  2. Program VČS, schválení
  3. Volba komisí  mandátové a návrhové
  4. Zpráva o činnosti MO
  5. Zpráva ekonoma
  6. Zpráva rybářského hospodáře
  7. Zpráva dozorčí komise včetně   zprávy pro zarybnění sportovních revírů
  8. Diskuze
  9. Usnesení a jeho schválení
  10. Závěr, ukončení jednání VČS

                                                                                                 Výbor MO ČRS