Výroční členská schůze bude v sobotu 15. března

11.03.2014 11:09

     Věříme, že máte zájem o dění v naší MO ČRS a proto Vás srdečně zveme na VČS, která se koná v prostorách firmy VAK a.s. ulice Boženy Němcové v Českých Budějovicích dne 15. Března 2014 od 8:30 hodin s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Program VČS, schválení
 3. Volba komisí  mandátové a návrhové a volební
 4. Volby výboru MO
 5. Zpráva o činnosti MO
 6. Zpráva ekonoma
 7. Zpráva rybářského hospodáře
 8. Zpráva dozorčí komise včetně   zprávy pro zarybnění sportovních revírů
 9. Diskuze
 10. Usnesení a jeho schválení
 11. Závěr, ukončení jednání VČS

                                                                                                 Výbor MO ČRS