ŠETŘETE PŘÍRODU. VÝZVA PLATÍ STÁLE

19.07.2023 18:04

Jedním z bodů usnesení z naší letošní členské schůze je nařízení všem členům Místní organizace České Budějovice 1, aby aktivně přispívali k ochraně přírody i našich sportovních a chovných revírů. Zjištěné závady a případný větší úhyn ryb mají členové okamžitě hlásit do kanceláře v Trocnovské ulici.

 

Valná hromada naší organizace byla svolána ihned, jak to současná legislativa dovoluje. Do 31. května se dělají uzávěrky a po nich je určený měsíc na připomínky a podněty. Až potom lze svolat řádnou členskou schůzi. Kritika, se kterou se setkáváme, že je členská schůze svolána pozdě, proto není opodstatněná. 

Přítomné přivítal předseda Marek Erhart, který přednesl i výroční zprávu o činnosti naší organizace v roce 2022. Ocenil, že i v době, kdy byly enormní náklady v řadě oblastí, které se týkaly i naší činnosti, skončilo hospodaření přebytkem. Přebytková částka byla převedena do rezervního fondu. Potíže, které nás potkaly, jsme řešili průběžně, podotkl dále předseda. 

Vyzdvihl, že prodej ryb z vlastní produkce je nadále v oblibě. Připomněl, že členové nad 80 let dostávají na zakoupení povolenky slevu. Zdánlivá maličkost ve skutečnosti organizaci vyjde na slušné peníze. Další výhody mají mladí rybáři, kteří také dostávají příspěvek na zakoupení povolenky. Při vysokém počtu starších členů přitom neplatila loni brigádu téměř polovina členské základny.

Hlavní cíle

Za přední cíle pro další období naší organizace označil Marek Erhart podporu zarybňování či péči o rybníky, které obhospodařujeme. Také chce zavést platby v kanceláři v Trocnovské pomocí karty. Je to trend doby, který akceptujeme. 

Přes slušné investice do členské základny a zvýšené výdaje za všechny energie i vodu, ale také při nákupech dalších potřeb, skončilo hospodaření kladným výsledkem. Za to Marek Erhart všem zainteresovaným poděkoval. Uvedl, že s ohledem na současnou situaci, neplánuje vedení naší organizace větší investice. Úkolem je udržet současný trend. Vyzdvihl i činnost kroužků pro děti a mládež a také tady všem vedoucím poděkoval. V kroužcích a v členské základně MO České Budějovice 1 jsou stovky dětí.

Prostředky, které získáme, se snažíme dát naší členské základně, připomněl hospodář Martin Zimandl. Také hodnotil činnost v roce 2022. Podotkl, že se daří obhospodařovat všechny rybníky včetně oblasti kolem Žimutic, kde jsme hospodařili druhý rok. Je však třeba odpovídající úsilí. Nejméně třikrát, ale i častěji, probíhají seče rozsáhlých travnatých ploch. Uskutečnily se velké akce při čistění porostu kolem rybníků, kdy se pro zlepšení podmínek likvidoval vzrůstající nálet, křoviny, a podobně.

Ošetřené rybníky

Také Martin Zimandl poděkoval všem, kteří se podíleli na výsledcích loňského roku. Podotkl, že je nutná i údržba areálu v Trocnovské ulici. Jen pro představu uvedl, že bylo třeba zakoupit desítky kilogramů barvy. V režii je také péče o vozový park. K chovu ryb sdělil, že v naší nabídce pro nasazování je kromě tradičních druhů také ostroretka a podoustev.

Jedním z nových cílů je zvládnutí provozu líhní na rybníku Mrhal, které jsou funkční od roku 1988. Neproběhla zde ale žádná rekonstrukce, která je nyní v našem programu.  „Rybníky jsou nasazené. Takže teď je na nás, abychom se o další chov řádně postarali,“ poznamenal dále Martin Zimandl. 

Následně se diskutovalo. A to nejen ohledně našich vod. Probíraly se délky povolených ryb na návnadu i lovených ryb. Například pokud se loví candát o velikosti 50 centimetrů, přichází vody o jednu generaci ryb, které by se přirozeně vytřely v přírodě. I tím počty ryb v revírech klesají.

Členové v diskusi také ocenili příspěvky na činnost. Polovina dětí dostává příspěvek na povolenku. „Nemůžeme utratit více, než co vyděláme,“ poznamenal dále předseda Marek Erhart. Řádnou členskou schůzi zakončil poděkováním všem, kteří k úspěchům naší organizace průběžně přispívají.