PROVOZNÍ ŘÁD AREÁLU ČRS MO ČB1

02.01.2020 08:19

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace České Budějovice 1

se sídlem Trocnovská 490/4, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice, IČO: 00476056,

vedená u Městského soudu v Praze pod Sp.zn. L 42823  (dále jen „ČRS MOČB 1“)

 

PROVOZNÍ ŘÁD

AREÁLU ČRS  MO ČB 1 - DOMOVA RYBÁŘŮ  v Českých Budějovicích, Trocnovská 490/4

 1. Provozní řád upravuje základní pravidla pro užívání areálu Domova rybářů ze strany členů a zaměstnanců ČRS MOČB 1 a třetích osob (nájemci nebytových prostorů v areálu a  návštěvníci areálu)
 1. Veřejné prostory areálu jsou:
 • příjezdová komunikace
 • asfaltové a dlážděné parkovací plochy (mimo  vyhrazená stání pro potřeby ČRS MOČB 1),
 1. Vnitřní prostory Domova rybářů jsou :
 • vstup, vestibul, chodba, kuchyňka, sociální zařízení, prodejna ryb a pronajaté prostory.
 1. Všichni zúčastnění jsou povinni udržovat pořádek ve veřejných prostorách areálu i vnitřních prostorech Domova rybářů a zejména dbát na to, aby při jejich odchodu byla zavřená okna, zhasnutá světla apod.
 1. Úklid pronajatých prostor si zajišťují nájemci sami, úklid společných prostor zajišťuje ČRS MOČB 2x týdně.
 1. V celém areálu (tj. ve veřejných i vnitřních prostorech) platí zákaz kouření mimo vyhrazená místa.
 1. Uzavírání areálu – vrata do areálu jsou trvale otevřena v provozní době kanceláře a prodejny ryb. Mimo tuto dobu je možno vrata otevírat pouze pro vjezd a výjezd vozidel.
 1. Uzavírání objektu Domova rybářů – dveře do objektu jsou trvale otevřené v provozní době kanceláře. Mimo tuto dobu jsou nájemci nebo zaměstnanci povinni objekt zamykat.
 1. Rychlost jízdy v areálu je omezena na 5 km v hodině.
 1. Zákaz volného pobíhání psů po areálu.
 1. Parkování v areálu :
  • Vzhledem k omezené kapacitě areálu jsou všichni řidiči povinni parkovat tak, aby byla využita maximálně plocha pro parkování a auta neblokovala výjezd ostatních vozidel a provoz areálu.

 

V případě vzniku škody způsobené nedodržením provozního řádu je odpovědný ten kdo řád porušil a bude na něm vymáhána náhrada.

 

Platnost  od 1.1.2020                      Schválil výbor ČRS  MOČB 1