Pár grafů o vývoji JČÚS

14.03.2014 14:27

Následující graf znázorňuje kolik bylo vydaných povolenek v jednotlivých letech. Také je zde vydět vývoj ceny kapra za kg, která je proplácena JČÚS jednotlivým organizacím za jeho vysazení do revíru.

Následující graf ukazuje vývoj vysazovaných a ulovených ryb v revírech JČÚS. Je zde také znázorněn nárust ceny MP povolenek. 

Následuje stejný graf ve kterém jsou ale zobrazeny kusy ryb. 

Následující graf znázorňuje kolik kg kapra se nasazovalo v jednotlivých letech do Jihočeských revírů. Krásně je zde vydět vliv povodní v roce 2002.

Další graf znázorňuje to samé ale u kapra je vyjádřen jeho počet.

Následuje graf znázorňující vysazování ostatních druhů ryb. 

 

Následuje graf znázorňující nasazování ostatních druhů ryb v kusech.