Nonstop rybolov na Lipně a Hněvkovicích

07.05.2014 08:06

Ministerstvo zemědělství jako příslušný správní orgán rozhodlo na základě žádosti JčÚS

o 24 hodinovém rybolovu na ÚN Hněvkovice (421 073) a ÚN Lipno (421 200) v termínu od 16.června do 31.srpna.

Výjimka platí na roky 2014 a 2015.

Povinnosti lovících na nádržích:

1)    Osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod. do 4.00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.

2)    Osoba provádějící  lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. Hodině povinna zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. Povolenky k lovu (evidence docházky a úlovku) nový datum lovu a číslo rybářského revíru. Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila předchozí den žádnou ulovenou rybu je povinna prázdnou řádku k tomuto dni proškrtnout.

3)    Pouze pro ÚN Lipno– v době od 00:00 hodin je možné lovit pouze ze břehu, lov z plavidel je v tomto období zakázán. V tomto období je možné nástrahy zavážet.

4)    Pouze pro ÚN Lipno – v době od 00:00 hodin je možné lovit pouze na levém (východním) břehu Lipna včetně celého Malého Lipna u Černé v Pošumaví.