3. den

     Tento den byl v plánu celodenní výlet do Vodňan a návštěva výzkumného ústavu rybářství. Dopoledne jsme navštívili tzv. model, kde nás provedl Jiří Hájíček. Poutavě nám vyprávěl a ukazoval všechny možné druhy ryb a raků. Po výborném jídle v restauraci jsme pokračovali na líheň, kde se nás ujal vedoucí genetického rybářského centra David Gela a také Martin Kahanec. Zde jsme měli možnost vidět různé druhy jeseterů, kostlíny a také veslonose. Na samotný závěr nám Martin Kahanec ukázal svou sbírku pavouků. Děti celý program nesmírně zaujal a na jejich nekonečné otázky místní pracovníci trpělivě a obsáhle odpovídali.  

Příměstský tábor 2014

1. den
2. den
3. den
4. den
5. den