Výroční členská schůze

28.02.2017 12:28

Věříme, že máte zájem o dění v naší MO ČRS a proto Vás srdečně zveme na VČS, která se koná v prostorách firmy VAK a.s. ulice Boženy Němcové v Českých Budějovicích dne 11. Března 2017 od 8:30 hodin s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Program VČS, schválení
 3. Volba komisí  mandátové a návrhové
 4. Zpráva o činnosti MO
 5. Zpráva o čínnosti hospodářského odboru
 6. Zpráva hlavní účetní 
 7. Rozpočet MO č.1 na rok 2017
 8. Zpráva předsedy Dozorčí komise rozšířená a zprávu komise pro kontrolu zarybnění sportovních revír
 9. Diskuze
 10. Volba komise pro kontrolu zarybnění sportovních revírů na rok 2017
 11. Usnesení a jeho schválení
 12. Závěr, ukončení jednání VČS

                                                                                                 Výbor MO ČRS