Výroční členská schůze

18.02.2019 00:00

Věříme, že máte zájem o dění v naší MO ČRS a proto Vás srdečně zveme na VČS, která se koná v zasedací místnosti firmy VAK a.s. ulice Boženy Němcové 2, České Budějovice dne 16. března 2019 od 8:30 hodin s tímto programem:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu VČS
 3. Volba mandátové, návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti MO za rok 2018
 5. Zpráva rybářského hospodáře MO za rok 2018
 6. Zpráva hlavní účetní - účetní uzávěrka za rok 2018
 7. Rozpočet MO na rok 2019
 8. Zpráva předsedy dozorčí komise za rok 2018 rozšířená o zprávu komise pro kontrolu zarybnění sportovních revírů
 9. Volba komise pro zarybnění sportovních revírů, volba delegáta a náhradníka na územní konferenci JČÚS a delegáta na republikový sněm ČR
 10. Diskuse
 11. Usnesení a jeho schválení
 12. Závěr, ukončení jednání VČS

                                                                                                 Výbor MO ČRS