VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2020

02.01.2020 08:43

Výbor ČRS z.s.

místní organizace České Budějovice 1

vás srdečně zve na

Výroční členskou schůzi 2020

 

Datum konání:

23.5.2020 od 8,30 hodin

Místo konání:

Zasedací místnost STINGO (bývalý VAK)

Boženy Němcové 2, České Budějovice

Program schůze:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu VČS
 3. Volba mandátové, návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti MO za rok 2019
 5. Zpráva rybářského hospodáře MO za rok 2019
 6. Zpráva hlavní účetní – účetní uzávěrka za rok 2019
 7. Rozpočet MO na rok 2020
 8. Zpráva předsedy dozorčí komise za rok 2019 rozšířená o zprávu komise pro kontrolu zarybnění sportovních revírů
 9. Volba komise pro zarybnění sportovních revírů,

volba delegáta a náhradníka na územní konferenci JCÚS

 1. Diskuze
 2. Usnesení a jeho schválení
 3. Závěr, ukončení jednání VČS