Výroční členská schůze 2018

04.01.2018 22:26

Výbor ČRS z.s., místní organizace České Budějovice 1,

zve srdečně členy naší MO na 

Výroční členskou schůzi 2018

 

Datum konání:    10.3.2018 od 9,30 hodin

Místo konání:   Zasedací místnost Domova rybářů, Trocnovská 490, České Budějovice

Program schůze:

1.        Zahájení

2.        Schválení programu VČS

3.        Volba mandátové, návrhové a volební komise

4.        Zpráva o činnosti MO za rok 2017

5.        Zpráva rybářského hospodáře MO za rok 2017

6.        Zpráva hlavní účetní – účetní uzávěrka za rok 2017

7.        Rozpočet MO na rok 2018

8.        Zpráva předsedy dozorčí komise za rok 2017 rozšířená o zprávu komise pro kontrolu zarybnění sportovních revírů

9.        Volba výboru MO, volba dozorčí komise, volba komise pro zarybnění sportovních revírů, volba delegáta a náhradníka na územní konferenci JČÚS a delegáta na republikový sněm ČR

10.        Diskuze

11.        Usnesení a jeho schválení

12.        Závěr, ukončení jednání VČS

Těšíme se na Vaši účast. 

Výbor ČRS z.s., Místní organizace České Budějovice 1