ÚN Lipno ( 421 200) od 16.6. do 31.8.2016 POVOLEN 24hodinový rybolov.

17.06.2016 08:29

Na ÚN Lipno (421 200) je od 16.6. do 31.8.2016 povolen 24-hodinový rybolov.

Dne 24.5.2016 bylo Ministerstvem zemědělství vydáno rozhodnutí  č.j.:25163/2016-MZE-16232 , kdy se na žádost ČRS JčÚS povoluje výjimka z denní doby lovu na rybářském revíru 421 200 Vltava 30-32  ÚN Lipno.

Uživatel revíru vyhlašuje tato pravidla:
- osoba provádějící lov ryb je povinna v době od 00:00 hod do 04:00 hodin osvětlit místo lovu bílým neoslňujícím světlem. Zakládání otevřených ohňů se pro tyto účely zakazuje.
- osoba provádějící lov ryb je v případě pokračování lovu ryb po 24. hodině povinna zapsat  nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu (Evidence docházky a ůlovku) nový datum a číslo rybářského revíru . Pokud si osoba provádějící lov nepřisvojila v předchozí den žádnou ulovenou rybu, je povinna prázdnou řádku k tomuto dni  proškrtnout.
- osoba provádějící lov ryb od 00:00 hod do 04:00 hodin smí lovit pouze ze břehu, je zakázán lov z lodí a z ostrovů,
- lov ryb povolen v úseku od silničního mostu v Nové Peci po přívoz v Horní Plané po obou březích,
- lov ryb povolen na celém Malém Lipně (zátoka oddělená silnicí Černá v Pošumaví – Hůrka),
- lov ryb povolen v úseku od přívozu v Horní Plané  po hráz ÚN Lipno pouze z levého (východního) břehu.

Uchovávání živých ryb je povoleno výhradně ve vlastním dostatečně prostorném vezírku. Pokud lovící uchovává ryby ve vezírku i mimo povolenou dobu lovu, je povinen ho označit štítkem se svým jménem a adresou.  Nástražní rybky je možné uchovávat v k tomu účelu určené nádobě (řízkovnici), jejíž vnější rozměr nepřesahuje ani v jednom směru 40 cm. Haltýře jsou zakázány!