revír Vltava 24

09.12.2013 23:37

V sobotu 7.12 proběhla v sídle naší organizace schůzka s rybáři na revíru Vltava 24. Přítomno bylo 7 rybářů (z toho 3 členové rybářské stráže). Bohužel na schůzku nedorazil žádný zástupce z JčÚS. Schůzka probíhala v přátelském duchu. Nejprve byl zhodnocen současný stav, předloženy fakta o vysazování a srovnání s minulými roky. Bylo zde zmíněno, že pro fungování takovéhoto revíru je naprosto zásadní sehnat ryby odpovídající kvality. Poté se otevřela volná debata, kde zaznělo několik zajímavých nápadů. Jedním z nich je nevysazovat masivní množství ryb bezprostředně před zahájením, ale tyto ryby vysazovat v pravidelných intervalech v průběhu sezóny. Např. v letošním roce bylo před zahájením vysazeno 700 kg ryb což bylo 20% celkového množství pro celý rok. Dalším zajímavým příspěvkem do debaty bylo přání nezveřejňovat přesný datum vysazení dopředu. ale až následně zprávu z vysazení včetně dokumentace. Nahlášení dopředu vede k soustředění rybářského tlaku právě do těchto několika dní v roce. Ryby jsou velmi rychle ochytány a čeká se opět na další nasazení. Tyto příspěvky mají své opodstatnění a jsou vhodné k zamyšlení a zvážení případné změny.

Závěrem schůzky bylo přislíbena snaha vyvolat setkání se zástupci JčÚS v březnu 2014 (tedy před zahájením sezóny), kde by bylo vhodné projednat způsob a frekvenci vysazování ryb v nové sezóně.