OZNÁMENÍ O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

28.02.2018 12:52

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace České Budějovice č. 1

 se sídlem Trocnovská 490/4, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice,

IČO: 00476056,

vedená u  Městského soudu v Praze pod  Sp.zn. L 42823 

(dále jen „ČRS MO ČB č. 1“, „zaměstnavatel“ nebo „vyhlašovatel“)

Vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice

„administrativní pracovník/pracovnice Kanceláře MO ČB č. 1“

Jedná se o pracovní místo na chráněném trhu práce ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, které zřídil zaměstnavatel  pro osobu se zdravotním postižením.

 1. Pracoviště (místo práce):   Kancelář ČRS MO ČB č. 1, České Budějovice (v sídle zaměstnavatele)

 

 1. Náplň práce :

Administrativní činnosti při příjmu, vyřizování, odesílání a  ukládání písemností, fakturace, příjem hotovostních plateb, vedení pokladní knihy,  styk s bankou včetně internetového bankovnictví, prodej povolenek k lovu ryb, vedení členské evidence a komunikace se členy ČRS MO ČB č.1, administrativní podpora orgánů ČRS MO ČB č. 1.

 

 1. Požadavky zaměstnavatele na uchazeče :
 1. Vzdělání : střední všeobecné, střední odborné s maturitou nebo s výučním listem
 2. Praxe v administrativě je podmínkou
 3. Specifické znalosti a dovednosti :

Práce na PC (MS Office – Word, Excel, power point, el. pošta. internetové bankovnictví)

 1. Předložení dokladů prokazujících, že je uchazeč o zaměstnání osobou se zdravotním postižením ve smyslu zák.č. 435/2004 Sb.
 2. Čestné prohlášení uchazeče o trestní bezúhonnosti (lze nahradit aktuálním výpisem z RT)

 

 1. Pracovní doba :  poloviční úvazek, tj. 50% ročního fondu pracovní doby, (Pozn.: směny po 8 hodinách, dlouhý týden Po,St,Pá, krátký týden Út,Čt.)
 2. Zkušební doba :    3 měsíce
 3. Mzda :
 4. Základní nároková (nástupní) : 7.500- Kč/měs.
 5. Nenároková : 15% prémie/měs. (po schválení výborem MO je vyplácena čtvrtletně)

 

 1. Den nástupu do práce  :  ihned (dle dohody)

 

 1. Druh pracovního poměru :  na dobu neurčitou,

 

 1. Podmínky výběrového řízení :
 1. Přihlášku do výběrového řízení  formou motivačního dopisu s přiloženým životopisem a kopií dokladů prokazujících, že je uchazeč o zaměstnání osobou se zdravotním postižením ve smyslu zák.č. 435/2004 Sb. a je trestně bezúhonný, může uchazeč doručit vyhlašovateli výběrového řízení v listinné formě osobně (v úředních hodinách – viz www.rybaricb.cz) nebo poštou na adresu jeho sídla, v elektronické formě na adresu info@rybaricb.cz. Přihláška musí obsahovat i kontaktní údaje uchazeče (telefon, ev. e-mail.)

 

 1. Termín pro podání přihlášek : do 16,00 hod. dne 8.3.2018
 2. Z došlých přihlášek budou vybráni nejméně tři nejvhodnější uchazeči, kteří budou pozváni na výběrový pohovor, který se uskuteční dne 12.3.2018 v 15,00 hod. v sídle zaměstnavatele.

 

 1. Neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni o této skutečnosti i bez uvedení důvodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 16.3.2018.

 

 1. Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, případně toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. Oznámení o zrušení výběrového řízení bude umístěno na internetových stránkách vyhlašovatele.

 

JUDr. Jaromír HUŇÁČEK, předseda

 

Luděk Šváb, jednatel

 

V Českých Budějovicích 28.2.2018