Lososi z inkubátorů vypluli do volné přírody

20.03.2015 20:15

Rakouští odborníci dnes otevřeli pět inkubačních schránek, které do říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko umístili v lednu tohoto roku. Každá ze schránek obsahovala dva tisíce jiker lososů obecných ve vývojovém stádiu tzv. očních bodů. Inkubační schránky jsou v Českém Švýcarsku testovány jako možný doplněk stávajících opatření, které mají dříve vyhubeným lososům pomoci stát se trvalými obyvateli zdejších vodních toků. Úspěšnost líhnutí letos dosáhla zhruba padesáti procent, ze schránek tedy vyplulo zhruba pět tisíc malých ryb.

„V předchozím roce se díky příznivým podmínkám vylíhly téměř všechny rybičky. Letos schránky obsahovaly značné množství jemného písku,“ říká Tomáš Salov, tiskový mluvčí Správy národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Je zde možná souvislost se zvýšeným průtokem vody v únoru. Docházelo i k erozi břehů a voda unášela větší množství jemných částic než obvykle.“

Čerstvě vylíhlý plůdek lososů obecných odborníci po vyhodnocení úspěšnosti vypustili do Kamenice. Výsledek opakovaného testu inkubačních schránek je i tak uspokojivý, i ve volné přírodě by byla úmrtnost jiker velmi vysoká. Naopak fakt, že se lososi od stádia jikry vyvíjejí v prostředí, které je blízké přirozenému, zvyšuje jejich šance na přežití. Inkubační schránky však z celé řady důvodů nemohou zatím nahradit stávající postupy při obnovování lososí populace, ke kterým patří jarní vypouštění plůdku a podzimní vypouštění odrostlejších rybiček.

Inkubační schránky byly v letech 2014 a 2015 pro líhnutí lososů obecných testovány v rámci projektu Podpora ohrožených autochtonních druhů ichtyofauny Českého Švýcarska, který byl podpořen z operačního programu Životní prostředí. Realizace tohoto projektu probíhá pod vedením odborníků z organizace BELECO z.s., zkušenosti v oblasti inkubace jiker předávají rakouští specialisté Georg Holzer a Manuel Hinterhofer.

 

Zdroj informací a více obrázků: https://www.navratlososu.cz