Informace o spodní části revíru

09.04.2015 09:12
Dne 24.2.2015 bylo na České inspekci životního prostředí v Českých Budějovicích projednána devastace spodní části revíru pod budoucí MVE Planá u Českých Budějovic, kdy došlo k nepovolenému těžení štěrkového sedimentu v délce přibližně 800 m. Práce byly na  podnět zástupců ČRS zastaveny v momentě, kdy byla z materiálu vytvořena při levém břehu mezideponie v toku o šířce cesty pro nákladní vozidla a nedošlo k jeho odvezení. 
Zástupci ČRS, AOPK i Magistrátu města ČB požadovali navrácení koryta do původního stavu, zástupce Povodí Vltavy pak navrhoval odvezení veškerého materiálu a obnovení původní šířky koryta. Zástupce ČIŽP navrhoval odtěžení části materiálu nad hladinou a vytvoření pruhu podél levého břehu v šířce 2 m a dále vytvoření dvou migračních koridorů v délce 10 m k propojení obou vzniklých ramen toku.  
Nakonec bylo dohodnuto opatření, kdy majitel jezu odveze materiál vyčnívající nad hladinu a 30 cm pod hladinou a zbytek bude ponechán v toku k samovolnému vývoji. Práce budou ukončeny do konce dubna. 
 
informace poskytl Milan Hladík