Informace 24 hodinový rybolov na ÚN Hněvkovice a Lipno

04.05.2016 11:28

Ze zápisu zasedání výboru JČÚS jsme se dozvěděli následující:

V naplánovaných termínech 5. a 7. dubna 2016 proběhly schůzky s MO v okolí nádrže, které se podílejí na zabezpečení hospodaření, zejména výkonem RS. Z diskuse a závěrů byl výboru předložen návrh na nepovolení 24 hodinového rybolovu na ÚN Hněvkovice a podání žádosti o vyjímku na 24 hodinový rybolov na ÚN Lipno za stejných podmínek.

JČÚV s návrhem souhlasí a ukládá sekretariátu neodkladně zaslat na Mze žádost o udělení výjimky pro ÚN Lipno.