Členská schůze nebyla jen o pochvalách

17.03.2016 09:14

     Výroční členská schůze místního spolku  České Budějovice I při Českém rybářském svazu k ukončení roku 2015 byla otevřena pro všechny své členy, kterých je téměř 1 800. Přišlo jich 55. Stanovy umožňují, aby se i v takovém počtu mohlo rozhodovat hlasováním. Při dvouhodinovém jednání přednesli představitelé jedné z největších organizací svého druhu v České republice a nejstaršího rybářského spolku na jihu Čech spoustu zajímavých informací.

     Některá čísla se postupně objeví na těchto internetových stránkách. Z nich se lze například dozvědět, kolik ryb se v roce 2015 do spolkem obhospodařovaných revírů nasadilo a kolik se jich ulovilo. Z finančního hospodaření je pro členy spolku nejpodstatnější sdělení o tom, že se podařilo udržet rozpočet v plánovaných číslech a hospodaření vyšlo s přebytkem, který schůze po hlasování přeposlala do rezervního fondu. 

     Jednou z užitečných činností je péče o budoucí generaci rybářů. V našem spolku je nyní 240 dětí, které jsou sdružené v deseti kroužcích.  V loňském roce se všechny mohly zúčastnit několika velkých akcí včetně pobytových. Nabídku využila téměř polovina nejmladších členů.

     Ve své zprávě o tom informoval předseda spolku Miroslav Erhart, který také připomněl počty kolem rybářské stráže. Její členové loni provedli přes 2 300 kontrol a přistihli i pět pytláků. Nedostatků ke kárným řízením mezi členy mnoho nebylo. Stává se však, že si rybáři nezapíší příchod k vodě nebo nejsou po dobu rybolovu u svých prutů. Závažnějším hříchem je chytání na více prutů nebo záměrně špatná evidence úlovků. Devět členů muselo projít přestupkovým řízením a někteří přišli na čas o povolenku k rybolovu.

 

     Hospodář Martin Zimandl připomněl, jaké ryby spolek ve vlastních líhních pro revíry připravuje. Umí mimo jiné i náročnější odchov sumce, parmy či jesetera. Jejich vysazením do revírů zpestřuje nabídku pro sportovní rybáře. Nabízí se i násady dalších oblíbených druhů včetně štiky, candáta nebo úhoře. Povedly se loňské výlovy, kde byly velmi dobré výsledky. Ryby, které byly určené k vysazení, putovaly do revírů. Na prodej šly ryby z přebytků hospodaření spolku.  

     Ekonomka Josefa Schacková sdělila stav hospodaření i plán na letošní rok, kdy bude náš spolek hospodařit s částkou přes tři miliony korun.

     Předseda jihočeského krajského územního výboru Stanislav Havelka informoval o celostátním dění v Českém rybářském svazu. Vybídl k diskusi o tom, zda má platit, že po chycení druhé ušlechtilé ryby v jednom dni má rybář chytání ukončit. Schůze tento návrh jednoznačně podpořila.

     Stanislav Havelka zaznamenal i nespokojenost přítomných členů například v tom, že tak početná organizace má na krajské úrovni jednoho hlasujícího člena podobně jako organizace, která má 50 členů. Ani dalším připomínkám se nebránil a po diskusi členů spolku odpovídal na připomínky. Řekl také, že ne vždy je výbor kraje jednotný a není to tak, že si vždy odhlasuje všechno, jak potřebuje. Vysvětlil, proč mají například rybáři v Praze levnější povolenky. Vliv mají i počty členů. 

     "Jihočeský kraj je světovou raritou ve sportovním rybolovu. Nabízí unikátní množství revírů a mnoho příležitostí pro rybáře nejen z jižních Čech," podotkl krajský předseda. Dále řekl, že pro jím řízenou krajskou organizaci je prioritou zachování celistvosti a jednoty celého Českého rybářského svazu. Ujistil však, že i k němu se donesla nespokojenost s tím, kolik korun stojí provoz celorepublikového sekretariátu svazu.

     Účastníci schůze se dozvěděli i další podstatné věci o chodu spolku, například o vysazování ryb v letošním roce. Nebo o jednom ze svých členů, který loni chytil nejvíce ryb. Všechny zprávy však ani nelze uvést. Na to, aby si důležité informace členové vyslechli, by museli na schůzi zajít. Kdo přišel, nemusel dobře využitého času litovat.

Michal Cirmaciu