Bližší podmínky lovu na rok 2015

19.11.2014 13:54

Bližší podmínky lovu ryb na udici na rybářském revíru

421 069 Vltava 24 - Mimopstruhový revír

úsek od jezu v Českých Budějovicích-Rožnově až k jezu ve Březí 

Vycházejí z ustanovení Zákona č. 99/2004 Sb. o rybářství a vyhlášky č. 197/2004 Sb. Loví se podle Rybářského řádu a bližších podmínek JčÚS ČRS pro běžný rok s následujícími úpravami:

1) v úseku vyznačeném tabulemi (cca 200 m) pod jezem v Březí je zákaz rybolovu v období od 1.3. do 15. 6. (včetně) - CHRO,

2) míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm,

3) povolenými způsoby lovu jsou pouze lov přívlačí od 16. 6. a lov na umělou mušku, při lovu smí být použity pouze umělé nástrahy vybavené jedním jednoháčkem bez protihrotu,

4) při lovu přívlačí a při lovu na umělou mušku, kdy je muškařská šňůra nahrazena vlascem, je možno použít pouze jednu umělou nástrahu,

5) při lovu na umělou mušku je zakázáno používat zátěž nebo nadnášecí prvky umístěné mimo tělíčko mušky,

6) denní limit ponechaných ryb:

 •    pouze 1 lososovitá ryba, ponecháním lososovité ryby končí lov v daný den,

7) roční limit ponechaných ryb na jednu roční povolenku:

 •     20 ks lososovitých ryb, v tomto množství může být pouze 10 ks ryb větších než 45 cm,
 •     ponecháním 20. ryby končí platnost povolenky,

8) evidence a počet docházek:

 • držitel roční povolenky je povinen před započetím lovu zapsat datum do oddílu 2. povolenky k lovu,
 • držitel roční povolenky smí na revíru lovit pouze 3 dny v kalendářním týdnu,
 • v případě ponechání ryby je nutné do oddílu 2. povolenky k lovu zapsat druh a délku ryby.

Povolenky k lovu

 • lovící musí mít platný státní rybářský lístek,
 • je možno lovit pouze na zvláštní jednodenní nebo roční povolenky.

Výdej povolenek:

 • MO ČRS České Budějovice 1, Trocnovská 490, 370 21 České Budějovice, tel.: 777 834 153; jednodenní povolenky i na tel.: 725 136 592,
 • MO ČRS České Budějovice 2, Lidická 1941, 370 07 České Budějovice, tel.: 723 468 808, 386 466 330; jednodenní povolenky i na tel.: 725 136 594,
 • Sekretariát JčÚS ČRS, Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou, tel.: 387 250 454; e-mail: jcuv@crscb.cz.387 250 454; e-mail: jcuv@crscb.cz.
 • SPINFLY, rybářské potřeby, Legerova 58, 120 00 Praha 2, e-mail: spinfly@spinfly.cz, www.spinfly.cz
 • MO ČRS České Budějovice 3, Dobrovodská 14a, 370 06 České Budějovice, J. Luxa, tel.: 777 609 477

Ceník povolenek:

 • denní povolenka 350 Kč,
 • roční povolenka 4 000 Kč,
 • poplatek za vydání povolenky u revíru 100 Kč.

Denní povolenky se vydávají od 1. 5. do 30. 11. v maximálním počtu 20 na 1 den.

 

Žádáme rybáře, aby po skončení lovu odevzdali povolenky na jedno z výdejních míst nebo do schránky na recepci kempu v Boršově nad Vltavou; údaje o úlovcích jsou použity k evidenci hospodaření a zlepšení péče o revír.