Vysazování ryb pro rok 2016

číslo vysazení předběžné datum PO PD3 PD4 Si3 skutečnost
1 9.2   200Kg     vysazeno z auta
2 16.3   300Kg     vysazeno z auta
3 6.4   300Kg     vysazeno z auta
4 25.4 144Kg       vysazeno z auta
5 4.5   300Kg     vysazeno z auta
6 25.5   300Kg     vysazeno z auta
7 16.6   300Kg     vysazeno z auta
8 10.8       150Kg vysazeno z auta
9 12.9   300Kg     vysazeno z auta
10 27.9     300   vysazeno z auta

Vysazení z auta probíhá vždy v úseku od kempu až po betonárku nad silničním mostem E55.

Vysazování ryb pro rok 2015

číslo vysazení předběžné datum PD3 PD4 Si3 skutečnost
1 5.4       PO5 - 30 ks ryb
2 7.4   300Kg   vysazeno dle plánu
3 20.4 150Kg 150Kg 100Kg vysazeno dle plánu
4 5.5 150Kg 150Kg   vysazeno dle plánu
5 28.5 300Kg     Vysazeno dle plánu
6 17.6 300Kg     Vysazeno dle plánu
7 7.7. 300Kg     Vysazeno dle plánu
8 17.8 300Kg     Vysazeno 21.8
9 15.9   300Kg   raftem 

tabulka bude v průběhu sezóny doplněna o další termíny

Vysazování ryb pro rok 2014

číslo vysazení předběžné datum  PD3 PD4 Si3 skutečnost
1 14.4 300Kg 300Kg   vysazeno dle plánu 
2 27.4 100Kg 100Kg 100Kg vysazeno dle plánu + 7 potočáků
3 19.5 150Kg 150Kg   vysazeno 16.5
4 16.6 150Kg 150Kg   vysazeno 17.6
5 30.6 150Kg 150Kg   vysazeno 7.7
6 28.7 150Kg 150Kg   vysazeno 7.8
7 18.8 150Kg 150Kg   vysazeno 25.8
8 8.9 150Kg 150Kg   vysazeno dle plánu
9 22.9 150Kg 150Kg   vysazeno 19.9
10 13.10 150Kg 150Kg   vysazeno dle plánu
11 3.11 150Kg 150Kg   vysazeno 7.11 
celkem 3600Kg 1750Kg 1750Kg 100Kg  

Rozpočet na rok 2014

 

 

Vysazování ryb pro rok 2013

V následující tabulce najdete plán vysazování pro rok 2013 do revíru Vltava 24. Datum nasazování je pouze informativní (jedná se vždy o pátek a ryby by měli být v tomto týdnu vždy vysazeny do tohoto termínu). Přesný termín vysazení bude v předstihu upřesněn na těchto stránkách. V tomto rozpise mohou nastat určité změny podle aktuálních podmínek (především s ohledem na průtok vody) - vždy bude dopředu ohlášeno. V tabulce je uvedena i cena vysazených ryb.

 

datum PD 4 PD 3 PO 4 SI ostatní kusy kg cena ryb stav
13.4 300 Kg 300 Kg   100 Kg raft   700 96 000 Kč proběhlo dle plánu
25.4 300 Kg 200 Kg     raft   500 69 000 Kč proběhlo dle plánu
25.4     100 Kg   raft   100 17 300 Kč proběhlo dle plánu
8.5   200 Kg         200 27 600 Kč proběhlo dle plánu
10.5         tloušť 3 000   6 000 Kč  
24.5   200 Kg         200 27 600 Kč odloženo - povodně
7.6   200 Kg         200 27 600 Kč odloženo - povodně
3.7   200 Kg         200 27 600 Kč Vysazeno 600 Kg
9.8   200 Kg         200 27 600 Kč odloženo - JČUS nezajistil ryby
30.8   200 Kg         200 27 600 Kč

vysazeno 28.8

400 kg duhák + siven

30.8         podoustev 1 000   750 Kč  
13.9   200 Kg         200 27 600 Kč vysazeno 16.9
27.9 300 Kg 200 Kg     raft   500 69 000 Kč vysazeno 26.9 100 kg velkých a 200 kg malých
18.10   100 Kg         100 13 800 Kč vysazeno 16.8 200 kg
1.11   100 Kg         100 13 800 Kč  
celkem 900 Kg 2 300 Kg 100 Kg 100 Kg       479450 Kč  

Vysvětlivky: 

PD 4 - pstruh duhový čtyřletý

PD 3 - pstruh duhový tříletý

PO 4 - pstruh obecný čtyřletý

SI - siven

 

Pro úplnost uvádíme, že toto zarybnění je plánováno podle odhadu prodaných povolenek.

Předpokládaný prodej ročních povolenek je 100 ks - zisk je tedy předpokládán 400 000 Kč.

Předpokládaný prodej denních povolenek je 400 ks - zisk je tedy předpokládán 140 000 Kč.   

Ze všech prodaných povolenek tedy předpokládáme zisk 540 000 Kč

 

Předpokládané příjmy pro rok 2013
vydané povolenky celkem 540 000 Kč
zisk z předešlého roku 36 100 Kč
provize za výdej povolenek -14 000 Kč
celkem příjmy 562 100 Kč

 

Předpokládané výdaje pro rok 2013
cena ryb 479 450 Kč
režie (náklady na dopravu) 77 500 Kč
celkem náklady 556 950 Kč

 

Zisk z revíru je plánován použít opět v dalším roce na zvýšení zarybnění revíru.

vysazeno z auta