Srovnání úlovků vykázaných v povolenkách v letech 2012 až 2014 

V této statistice jsou zahrnuty jen lososovité ryby. 
délka rok 2014 rok 2013 rok 2012
60 až 70 cm 48 ks 31 ks 66 ks
55 až 59 cm 110 ks 57 ks 95 ks
50 až 54 cm 124 ks 75 ks 118 ks
45 až 49 cm 112 ks 138 ks 164 ks
40 až 44 cm 224 ks 254 ks 254 ks
30 až 39 cm 56 ks 52 ks 41 ks
celkem 674 ks 607 ks 738 ks

Vyhodnocení úlovků v roce 2012

V tabulce jsou uvedeny ryby, které si rybáři ponechali a odnesli od vody.

Data jsou získána z vrácených povolenek na tento revír.

Druh ryby počet hmotnost průměrná hmotnost
pstruh duhový 732 1088 1,5
pstruh obecný 1 0,5 0,5
siven 4 1,8 0,45
štika 8 14,8 1,9
tloušť 7 2,3 0,3
okoun 50 4,6 0,09
ostatní 3 0,5 0,2
celkem 801 1110,7  

 

počty ponechaných lososovitých ryb rozdělené podle velikosti ryb

délka ryb počet ks
60 cm – 70 cm 66
55 cm – 59 cm 95
50 cm – 54 cm 118
45 cm – 49 cm 164
40 cm – 44 cm 254
30 cm – 39 cm  41
CELKEM 738

statistika návštěvnosti revíru

rybáři, kteří...

počet
navštívili alespoň 1x tento revír 402
si ponechali na revíru minimálně jednu rybu 192
celkový počet docházek všech rybářů do revíru 2 713
Průměrný počet docházek na jednoho rybáře 6,75