11. den - 23.7.2014

Dopoledne pokračovala Zlatá udice, tentokrát praktickou částí - rybolovem. Celá soutěž bude vyhodnocena v závěru tábora. Pro nerybáře byla připravena veselá šipkovaná. Hlavním programem dne byla další etapa celotáborové hry – Planeta Trifidů. CML poslal děti ke králi Trifidů, který jim slíbil další dílky Hvězdné brány za nalezení osmi trifidích semínek.  Z každé posádky ukázal trifid jednomu průzkumníkovi, kde je ukryto jedno semínko. Zbytek posádky se pak vydal do lesa hledat semínko podle průzkumníkova popisu. Když semínko našli a rozloupli, našli vzkaz, že vlivem jedu v semínku všichni oslepli. Trifid jim zavázal oči a zavolal průzkumníka, který je odvedl ke králi Trifidů, kde bylo určeno pořadí posádek podle času donesení semínka. Strastiplná cesta však ještě neskončila. Průzkumník musel slepé vesmírné cestovatele dovést zpět k CML. Procházeli nebezpečným územím trifidů, kteří je žahali žahavými výhonky. Posledním úkolem bylo složení básničky o Planetě Trifidů. CML je po vhození básničky uzdravil. Na Planetě Trifidů zvítězila Omega. Po večeři si táborníci zahráli pár her, méně odvážní šli v půl desáté spát, ti odvážnější šli na stezku odvahy. Na listinu statečných se podepsalo 27 táborníků.