VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK

04.08.2017 07:45

Český rybářský svaz, z.s., místní organizace České Budějovice č. 1 se sídlem Trocnovská 490/4, České Budějovice 4, 370 04 České Budějovice, IČO: 00476056, vedená u  Městského soudu v Praze pod  Sp.zn. L 42823 

(dále jen „ČRS MO ČB č. 1“, „zaměstnavatel“ nebo „vyhlašovatel")

vyhlašuje výběrové řízení

na obsazení pracovní pozice

„administrativní pracovník/pracovnice Kanceláře MO ČB č. 1“

    1.    Pracoviště (místo práce):   Kancelář ČRS MO ČB č. 1, České Budějovice (v sídle zaměstnavatele)

    2.    Náplň práce :

Administrativní činnosti při příjmu, vyřizování, odesílání a  ukládání písemností, fakturace, příjem hotovostních plateb, vedení pokladní knihy,  styk s bankou včetně internetového bankovnictví, prodej povolenek k lovu ryb, vedení členské evidence a komunikace se členy ČRS MO ČB č.1, administrativní podpora orgánů ČRS MO ČB č. 1.

        3.    Požadavky zaměstnavatele na uchazeče :

a)    Vzdělání : střední všeobecné, střední odborné s maturitou nebo s výučním listem

b)    Praxe v administrativě je podmínkou

c)    Specifické znalosti a dovednosti :

Práce na PC (MS Office – Word, Excel, power point, el. pošta. internetové bankovnictví)

4.     Pracovní doba :  poloviční úvazek, tj. 50% ročního fondu pracovní doby

        5.     Zkušební doba :    3 měsíce

        6.     Mzda :

a)    Základní nároková  : 7.500- Kč/měs.

b)    Nenároková : 15% prémie/měs. (po schválení výborem MO je vyplácena čtvrtletně)

7.     Den nástupu do práce  :  1.9.2017

8.     Druh pracovního poměru :  na dobu neurčitou,

9.     Podmínky výběrového řízení :

a)     Přihlášku do výběrového řízení  formou motivačního dopisu s přiloženým životopisem může uchazeč doručit vyhlašovateli výběrového řízení v listinné formě osobně (v úředních hodinách – viz www.rybaricb.cz) nebo poštou na adresu jeho sídla, v elektronické formě na adresu info@rybaricb.cz. Přihláška musí obsahovat i kontaktní údaje uchazeče (telefon, ev. e-mail.)

b)    Termín pro podání přihlášek : do 21.8.2017

c)     Z došlých přihlášek budou vybráni nejméně tři nejvhodnější uchazeči, kteří budou pozváni na výběrový pohovor, který se uskuteční do 25.8.2017.

d)    Neúspěšní uchazeči budou vyrozuměni o této skutečnosti i bez uvedení důvodu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 31.8.2017.

e)     Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče, případně toto výběrové řízení kdykoliv zrušit. Oznámení o zrušení výběrového řízení bude umístěno na internetových stránkách vyhlašovatele.

JUDr. Jaromír HUŇÁČEK, předseda

    Luděk Šváb, jednatel

    V Českých Budějovicích 2.8.2017